Del siden på dit netværk
mæslinger

Mæslinger er en af de mest smitsomme sygdomme i verden – et host eller nys er nok.

Sygdommen er farlig, fordi den giver følger som diarré, lungebetændelse og hjernebetændelse – og det er mere, end et underernæret barn kan holde til. Hver dag dør 600 børn af mæslinger, de fleste i Afrika, hvor underernæring er mere reglen end undtagelsen.

Børn, der overlever mæslinger, risikerer at få varige mén. De kan blive blinde, døve eller få svære handicap.

Vacciner er et af mange eksempler på, hvad dine penge kunne gå til. Dit bidrag bliver brugt på den måde, der hjælper flest mulige børn til at overleve.
Billig vaccine

Det er heldigvis muligt at vaccinere mod mæslinger. 130
kroner er nok til at skaffe vacciner til 100 børn.