Del siden på dit netværk
diarre

Diarré er en af de største dræbere blandt børn under fem år. Næsten to millioner dør hvert år af sygdommen, størstedelen i Sydasien og Afrika.

Børnene får diarré, fordi de kun har adgang til urent vand fyldt med bakterier. Diarréen dræner deres kroppe for væske, og da mange af dem i forvejen er underernærede, dehydrerer de meget hurtigt, hvis de ikke får hjælp.

RENT VAND ER AFGØRENDE

Diarré er nem at forebygge og behandle. Hvis familierne for eksempel får adgang til rent drikkevand, har det en kæmpe forebyggende effekt. En enkelt lille vandrensningstablet kan rense 4-5 liter vand. Tabletten koster kun 6 øre.

Vandrensningstabletter er et af mange eksempler på, hvad dine penge kunne gå til. Dit bidrag bliver brugt på den måde, der hjælper flest mulige børn til at overleve.